ROSS Algemene Studie Voorwaarden

Studievoorwaarden ROSS

Voor uw zekerheid maakt ROSS graag goede afspraken met u.

1. Aanmelding,

U kunt zich inschrijven voor een opleiding via onze website www.ross-studies.nl Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de studievoorwaarden en gaat u met ROSS. Een studieovereenkomst aan. Bij een inschrijving rekenen we éénmalig inschrijfkosten van 14,95,- euro.

2. Studiebegin

Met de ontvangst van uw eerste lesmateriaal begint de opleiding. Bepalend voor wijzigingen in de overeenkomst is de dag waarop de schriftelijke aankondiging is binnengekomen bij ROSS.

3. Studiemateriaal

Binnen Nederland ontvangt u alle studiematerialen vrij van portokosten. Voor cursisten die vanuit het buitenland (buiten Europa) studeren komen er verzendkosten boven op de studie. Voor mensen in het buitenland geldt dat het opleidingsgeld ook in termijnen kan worden voldaan. Na de eerste betaling zal de cursus/opleiding naar u toegezonden worden. De extra verzendkosten voor het versturen naar het buitenland worden aan de cursist doorberekend. Het door ROSS aan u geleverde studiemateriaal mag u, in welke vorm dan ook, niet aan derden verder reiken. Niet kosteloos of tegen vergoeding. Op deze studies staat copyright van het SSMHG. Voor studie inkoop van het SSMHG voor het beginnen van een eigen opleiding centra kunt u contact op nemen met de klantenservice. 

3B. Gespreide termijnbetaling is alleen in Download Versie beschikbaar. De opleiding zal ook in gespreide termijnen verzonden worden naar uw E-mail. Gespreide termijnbetaling in Papieren versie is niet mogelijk! Bij gespreide termijnbetaling waar de termijnen niet wordt nagekomen zal het totale bedrag in één keer opeisbaar zijn. Wij zijn aangesloten bij gerechtelijk deurwaarder en incassobureau. De gemaakte kosten zullen voor de client opeisbaar zijn.

4. Persoonlijk pedagogische begeleiding van uw leraar op afstand.

Gedurende de gehele opleidingsduur wordt u vakkundig en individueel begeleid door uw persoonlijke leraar op afstand. Hoe u met hem of haar in contact komt, wordt u bij de eerste leszending medegedeeld. De ingezonden huiswerkopdrachten zullen naar de leraar worden verzonden in u aangemaakte Words bestand. Het ROSS. Zal uw huiswerkopdrachten door verzenden naar uw persoonlijke leraar.

5. De opleidingen zijn gebaseerd op uw persoonlijke groeiproces, in de periode waarin waarin de opleiding gevolgd wordt. (Bijvoorbeeld de opleiding Mediumschap en Intuïtieve ontwikkeling). Dit betekent dat lange onderbrekingen, een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leren, en het uiteindelijke resultaat wat u als leerling wil bereiken.

6. Verlenging van uw studieduur. De studietijd is maximaal drie jaar. Na afloop van de gebruikelijke cursusduur kunt u nog met vragen één jaar lang gebruikmaken van alle verrichtingen (bijvoorbeeld studieadvies, begeleiding door leraar op afstand, huiswerkcorrectie). Deze verlenging is kosteloos voor u. Mocht u de opleiding niet in twee jaar voldaan hebben dan kunt u deze met een jaar verlengen de kosten zijn 99,- euro.

7. Correctie van uw huiswerk Bij de meeste lessen vindt u huiswerkopgaven om in te zenden. Uw huiswerk stuurt u naar uw persoonlijke leraar, die binnen enkele dagen het huiswerk corrigeert en met een waardering voorzien naar u terugzendt. Het online insturen van huiswerk is zonder extra kosten.

8. Getuigschrift, Officieel ROSS-SSMHG. -Diploma, Officieel erkend diploma door onze eigen Internationaal beroepsvereniging SSMHG (Sa Spirit Meditation Healing Group).
U ontvangt een ROSS. - Getuigenschrift/ of diploma, nadat u al het huiswerk heeft ingestuurd en een gemiddeld goed haalde. Bij een aantal cursussen heeft u het recht op het afleggen van een open-boek-examen bij u thuis. Bij het behalen van een goed en zeer goed dat men kan vergelijken met 6 t/m8 of hoger, ontvangt u het Officieel ROSS Instituuts-Diploma in pdf in uw mailbox. Het examengeld voor een Open-Boek-Examen is inclusief samen met uw opleiding verrekend. Veel van onze opleidingen kunt u afsluiten met een openboek examen voor een officieel erkend diploma. Daarnaast krijgt u het officieel document van de internationale beroepsvereniging met echtheid van het SSMHG Association. Certificate/Diploma: Na het behaalde examen zal u het erkende certificaat/diploma ontvangen van het ROSS/KYTT met het certificaat van het SSMHG per email. Wilt u liever een papieren verzonden versie dan rekenen wij 99,- euro voor het officiële diploma met certificaat van de beroepsorganisatie SSMHG.

9. Opzegging
Opzegging is mogelijk, alleen uw rechten van het behalen van uw diploma zal hiermee worden vervallen. Het ROSS. Is niet verplicht om u opleidings- geld terug te storten. U bent voordat u begonnen bent met één van de opleidingen een overeenkomst aangegaan. Dit geldt voor alle andere opleidingen dat wanneer u uw opleiding opzegt uw opleidings- geld niet terug kan vorderen. Mocht het zo wezen dat u een jaar een tussenstop wil doen en alle rechten van de studie wil behouden dan kan dat doordat u het ROSS op de hoogte stelt. We noemen dit een tussen stop. Bent u in tussentijd een opleiding in gespreide betaling aangegaan zal deze verder lopen. U zal u rechten van de opleiding behouden deze is twee jaar gelig na het inschrijven van de startdatum. Bij Download versie geeft het ROSS geen geld terug. De studie kan niet worden teruggenomen.

10. U bepaalt het tempo
Heeft u eens een periode geen tijd voor uw opleiding, dan hoeft u de overeenkomst niet te beëindigen. U gaat verder met studeren wanneer u dat uitkomt. (Verlenging van uw studieduur na drie jaar voor één jaar extra voor 99,- euro). Zo vaak u wilt, mag u uw studietempo van bijvoorbeeld 4 lessen per maand wijzigen. Een klein berichtje aan het ROSS volstaat.

11. Zekerheid van niet veranderend lesgeld
Het actuele lesgeld vindt u op onze website en op de lesgeldbijlage. U lesgeld blijft gedurende de looptijd van de opleiding gelijk. Als de cursist niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan ROSS de toezending van het cursusmateriaal en studiebegeleiding onderbreken tot de betalingsachterstand is ingelopen. Indien ROSS een incassoprocedure start, wordt onmiddellijk het totale cursusgeld (inclusief nog niet gefactureerde termijnen) opeisbaar. Het te incasseren cursusgeld wordt verhoogd met incassokosten, conform de Wet Incassokosten. Na betaling van het cursusgeld worden de lessen weer verstuurd en kan de cursist weer gebruikmaken van de studiebegeleiding. Opzegging is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

12. Persoonlijke gegevens
Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van uw thuisstudie. Deze registratie is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens, Den Haag. Het kan zijn dat u actuele aanbiedingen krijgt van ROSS, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders. Wilt u verder geen informatie over actuele aanbiedingen, dan kunt u daartegen elk moment schriftelijk bezwaar indienen bij het ROSS.

13. Klantenservice
ROSS. Doet er alles aan om uw studie vlot en probleemloos te laten verlopen. Mocht u desondanks een klacht hebben dan verzoeken wij u deze schriftelijk te melden aan ROSS. Amsterdam. Holland. Of naar het Internationaal Hoofdkantoor 2100 Gödöllő Hungarian, ROSS. Zal er alles aan doen om uw klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen.

14. Examen

Om de kwaliteit te waarborgen van de opleiding dient de Examen opdracht binnen 14 dagen via, mail in Words, ingeleverd te zijn in de mailbox van het ROSS (tenzij met ROSS anders is overeengekomen!) Bij onreglementair handelen zal een nieuw Examen aangevraagd dienen te worden, en word hiervoor 85,- euro in rekening gebracht.

15. Auteurs wet.

Alle opleidingen die door SSMHG zijn geschreven of - en gepubliceerd zijn, zijn beschermd via de auteurs wet, art 10.

Dit betekent dat alle publicatie van tekst, dan wel fotomateriaal, al dan niet, overgeschreven of gekopieerd, uit één van de door SSMHG. Geschreven, of gepubliceerde opleidingen, als een strafbaar feit gezien worden.

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een hoge geldboete kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste vier jaar.
De opsporingsdienst voor inbreuk op Auteursrechten valt onder de FIOD-ECD. Strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld na aangifte van de auteursrechtinbreuk.

16. Studie aanbiedingen.

Tijdens actie dagen, of studie voordeelaanbiedingen, kan registratie alleen plaats vinden, met een betaling binnen een termijn van twee weken, na inschrijving. Het is niet mogelijk om een inschrijving voor een opleiding te doen en de betaling pas na twee weken te voldoen! In dat geval zal de registratie door ons geannuleerd worden, of zal de op dat moment geldende prijs gehandhaafd worden.

7. Nog vragen?

Stuur een e-mail naar:  onlinestudies@outlook.com

18. Na registratie voor een studie aanbieding, dient de betaling van deze studie, in maximaal 7 dagen na vervaldatum van de aanbiedingsdatum op onze rekening te staan. Als na deze 7 dagen de betaling niet door ons ontvangen is, zal de normale prijs van de studie in werking treden, en zal de aanbiedings- prijs vervallen. Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen.

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!