Life Coach

Nieuwe Opleiding "Life Coach" Online Thuisopleiding Nu Beschikbaar.

Life Coaches helpen mensen om te kijken naar waar ze staan in hun leven en naar wat ze willen bereiken, waar ze naar toe willen. Er wordt gestreefd naar een optimale levenskwaliteit, met ruimte voor het vervullen van diepste wensen en verlangens. We hebben allemaal zo onze redenen waarom we bepaalde stappen in het leven niet zetten. Vaak weten mensen uitstekend te beschrijven waarom het er nog niet van gekomen is. Te druk, geen tijd, geen geld of niet weten hoe. Life Coaching slaat een brug tussen denken en doen. Tussen wensen en dagdromen en daadwerkelijk in beweging komen. Belangrijk is daarbij dat alle aspecten van het leven erbij worden betrokken. Life Coaching gaat ervan uit dat alles met elkaar in verbinding staat. Werk, relaties, gezondheid, spiritualiteit en financiën: alle levensgebieden van de cliënt krijgen aandacht.

Als Life Coach bent u erop gericht uw cliënten vooruit te helpen. Daarbij zal uw cliënt flink aan de slag moeten. Hij moet de verplichting voelen om aan de slag te gaan met persoonlijke doelstellingen en actieplannen en daar ook energie in willen steken. Als Life Coach helpt u uw cliënt om antwoorden te vinden. Samen onderzoekt u zijn of haar waarden en overtuigingen. Maar het is niet uw taak om deze te veranderen. U zult verhelderen welke denkbeelden en aannames een negatieve invloed hebben op de keuzes die uw cliënt maakt.


De meeste cliënten die een therapeut bezoeken, hebben een persoonlijkheidsstoornis zoals die beschreven wordt in het door therapeuten gebruikte classificeringssysteem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). U kunt daarbij denken aan zware depressies en angst- of dwangstoornissen of fobieën. Een Life Coach werkt met 'normale' mensen, die worstelen met typisch menselijke problemen van alledag. Wanneer een cliënt therapie nodig heeft, zal dat parallel plaatsvinden of wordt de cliënt doorverwezen.

Therapeuten gaan vaak langdurig met hun cliënten de diepte in. Zij onderzoeken de psychodynamiek van gedachten en gedrag en streven naar inzicht. Life Coaches hechten aan inzicht, maar vertalen inzicht in problemen snel naar doelen en actieplannen.

Life Coaching is gericht op het gedrag in het heden en de gewenste veranderingen in toekomstig gedrag. Therapeuten focussen vaak op een specifiek probleem dat hun cliënten aandragen. Life Coaching kijkt naar het hele leven van een cliënt, zowel waar het gaat om gezondheid, loopbaan, spiritualiteit, relaties en ga zo maar door. Elk aspect van het leven komt aan de orde. Therapeuten hebben kortdurende relaties met hun patiënten, gedurende een paar weken of maanden.

Registratie voor de opleiding Life Coach 

"Beschikbaar"


Cliënten kunnen uw hulp inschakelen voor zeer verschillende vragen. Vaak zijn er meerdere issues die een rol spelen of elkaar onderling beïnvloeden. Om u een idee te geven welke vraagstukken u voorgelegd krijgt als Life Coach, vindt u hieronder de meest voorkomende onderwerpen waarvoor cliënten bij u kunnen aankloppen als Life Coach.

 • Verbetering van communicatieve vaardigheden
 • Verhoging van zelfvertrouwen
 • Assertiviteit
 • Levensloopvragen
 • Zingeving, passie en visie
 • Verbetering van persoonlijke balans
 • Stressmanagement
 • Burn-out preventie
 • Talentontwikkeling
 • Loopbaan- en studiekeuze
 • Verbetering van relaties
 • Conflicthantering
 • Energiehuishouding
 • Psychosomatische klachten
 • Midlife en overgang

De vaste elementen in een coaching traject

Eigen ambities en waarden als start

De coach onderzoekt samen met de cliënt diens ambities, overtuigingen en waarden. Deze bepalen in grote mate zijn gedrag. Wat vindt de cliënt belangrijk? Waardoor gaat hij harder lopen? Uit wat voor gezin komt hij en hoe heeft hem dat gevormd in zijn waarden en normen?

Kwaliteiten vrijmaken en uitbouwen

Samen met de cliënt onderzoekt de coach diens talenten en kwaliteiten. Deze spelen een rol bij het ontwikkelen van effectiever gedrag. Het accent ligt op het activeren van dat wat er al is, van wat productief en gewenst is. Belemmeringen beïnvloeden

De coach helpt de cliënt om belemmerende gedachten en overtuigingen te benoemen en uit de weg te ruimen, of te verruilen voor meer effectieve gedachten. Gedachten als "Naar mij luistert toch nooit iemand", "Ik durf nooit te zeggen wat ik denk" en "Alles mislukt altijd bij mij" kunnen zorgen dat mensen voortdurend leven met de rem erop. Deze storende factoren kunnen het gewenste gedrag flink in de weg zitten en moeten opgeruimd worden, zodat de talenten beter uit de verf kunnen komen.

Ontwikkelen van effectief gedrag

De cliënt wordt bevraagd op mogelijkheden om zijn of haar kwaliteiten beter te benutten. Het is dus de cliënt zelf die dit leerproces stuurt, er verantwoordelijkheid voor neemt en ervaringen opdoet op de gekozen weg. Door te spelen met mogelijkheden en opties krijgt hij zicht op mogelijke stappen en de gelegenheid om daar mee te oefenen.

Realiseren van gewenste resultaten

Het uitgangspunt van een coaching traject is het behalen van resultaten. De cliënt voelt zich hier verantwoordelijk voor, de coach complimenteert en moedigt aan. De in het begin van het traject afgesproken doelstellingen worden daarbij steeds in het oog gehouden.

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!