Kinder Psychologie Thuisopleiding

Wat is kinderpsychologie

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven en gedrag van mensen. Kinderpsychologie is hier een onderdeel van waarbij het kind of de jongere centraal staat. Het belangrijkste doel van de kinderpsychologie is het verlenen van hulp aan kinderen met problemen en hun ouders, school, concentratieproblemen ADHD, Helder voelend, Helderhorend, Hoog sensitief zijn en meer.

Dit kan gebeuren aan de hand van diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, aandacht en concentratieonderzoek), maar ook door psychologische begeleiding (gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, andere hulpverleners).

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Men kan terecht bij ROSS/SSMHG voor begeleiding van kinderen en jongeren tussen 2 en 16 jaar.
Dit kan zowel voor diagnostiek van:
Intelligentie
Aandacht en concentratie
Gedrag - en emotionele problemen
Vermoeden van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS)
Als voor begeleiding van:
Sociale vaardigheden
Emotionele problemen (stress, faalangst)
Schoolse problemen (studie- en werkhouding, plannen en organiseren) Gedragsproblemen
Ouders met vragen rond opvoeding
Psycho-educatie


Wat doet een kinderpsycholoog?

'De ontwikkelingspsychologie bestudeert gedrag, denken en beleven van mensen in de verschillende levensfasen, vanaf de geboorte tot aan het einde van het leven. Aanvankelijk richtte men zich alleen op de ontwikkeling van baby tot volwassene, de periode van grootste ontwikkeling en verandering. Toen noemde men het nog 'kinderpsychologie' en 'puberteitspsychologie'. Maar omdat in deze termen het aspect van de voortdurende ontwikkeling en verandering van gedrag, denken en beleven, onvoldoende tot uiting kwam, en men juist geïnteresseerd was in de oorzaken en gevolgen van die ontwikkelingen, is men de term 'ontwikkelingspsychologie' gaan verkiezen'.

In de praktijk betekent dit in dat een kinderpsycholoog zich bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar en kinderen en ouders begeleidt als er in deze ontwikkeling iets niet helemaal soepel verloopt.

Ouders kunnen bij een kinderpsycholoog terecht als er vragen zijn over de ontwikkeling van hun kind, maar ook scholen kunnen advies inwinnen als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een bepaalde leerling. Een kinderpsycholoog kan dan besluiten tot het doen van diagnostisch onderzoek (zie ook: hier) om een helder beeld te krijgen van de problematiek, of er kan meteen een begeleidingstraject worden gestart. Deze begeleiding kan in de vorm van (oplossingsgerichte) gesprekken met kinderen of de kinderpsycholoog kan ouders advies geven met betrekking tot doorverwijzen naar bijvoorbeeld de tweede lijn.

Kinderen kunnen met een kinderpsycholoog praten over onderwerpen die hen bezighouden, zoals onzeker zijn, de scheiding van ouders, rouwverwerking en verlies, angsten, et cetera.
Samen met het kind en ouders werkt een kinderpsycholoog aan een oplossing voor het probleem dat wordt ervaren. Als de problemen (ook) liggen op school, verdient het de voorkeur dat ook school (deels) betrokken is bij de begeleiding.


Opleiding Inhoud - Kinderpsychologie

Deze erkende thuisopleiding bestaat uit een aantal onderdelen:
Inleiding kinderpsychologie
Je maakt kennis met het werkveld van de kinderpsychologie.

Je leert meer over het ontstaan van het vakgebied en de moderne ontwikkeling hiervan.

 Prenatale ontwikkeling en geboorte.
Je gaat je verdiepen in de zwangerschapstijd en de geboorte van het kind. Want ook voor de geboorte kan er al veel gebeuren. Een groot deel van de lichamelijke ontwikkeling vindt in de baarmoeder plaats, en er zijn verschillende theorieën over hoe de moeder tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden. Baby's, peuters en kleuters

De eerste jaren zijn de baby, peuter- en kleutertijd. Een tijd waarin een kind enorm veel leert en de eerste ontwikkeling doormaakt. Je leert welke fasen een kind in deze tijd doorloopt en hoe het omgaat met de veelheid aan informatie die op een jong leven afkomt.

De schooltijd

Tijdens of na de kleutertijd gaat het kind voor het eerst naar school. Een nieuwe wereld waarin nieuwe uitdagingen zich aandienen. Onderwerpen als intelligentie, nieuwsgierigheid en leerprocessen komen aan bod.

Emoties
Naast de verschillende levensfasen wordt er in de opleiding ook aandacht besteed aan de belangrijkste thema's waarmee een kind tijdens de ontwikkeling te maken krijgt. Je verdiept je in de emoties van een kind en leert hoe deze zich door de fasen heen ontwikkelen.

Moraal
Naast emoties krijgt een kind ook te maken met ethische beslissingen, de morele ontwikkeling en eventueel de rol die religie op dit gebied speelt. Je leert hoe religie en moraliteit in elkaar grijpen en hoe dit de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden.

Sociaal gedrag en vriendschap
Mensen zijn sociale wezens en zoeken elkaars gezelschap op. Je verdiept je in het ontstaan van vriendschappen, verschillende vormen van relaties, subculturen en groepsvorming.

Gezinssituatie
Naast interne factoren speelt ook de omgeving een rol in de ontwikkeling van het kind. Je bekijkt verschillende gezinssituaties en leert hoe deze het gedrag van het kind kunnen beïnvloeden.

En nog veel meer inclusief het open boek examen en gratis drie jaar registratie bij het SSMHG.

Inschrijven Kinderpsychologie
Thuis Opleiding

De kinderpsycholoog gaat met het kind aan de slag met zijn of haar klachten. Vooral bij jonge kinderen blijf je hier als ouder in meer of mindere mate bij betrokken, maar in de therapie ligt de focus op het kind. Natuurlijk kan je indien gewenst altijd bij de kindertherapeut terecht voor advies over de manier waarop je je kind in dit proces kunt ondersteunen. 

Kinderpsycholoog en Jeugdpsycholoog

Wanneer moet je denken aan een kinderpsycholoog of jeugdpsycholoog? Soms merk je als ouder dat de ontwikkeling van je kind iets anders verloopt dan je had verwacht. Misschien is je kind zich anders gaan gedragen, is hij of zij heel actief en druk, of is er sprake van woedeaanvallen. Of misschien piekert je kind meer dan anders, en is hij of zij stil, angstig of somber. Ook problemen met eten of slapen kunnen een signaal zijn dat je kind ergens mee worstelt. Mogelijk geeft school aan "iets" op te merken. Bijvoorbeeld wanneer de leerprestaties veranderen, je kind concentratieproblemen heeft of zich problemen met vriendjes en vriendinnetjes voordoen.

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!