Psychologie

Ben jij klaar voor de vele uitdagingen van de studie over gedrag, bewustzijn, en het brein? Dan is deze studie iets voor jou, want elke vorm van menselijke activiteit is doordrongen van psychologie.
In veel verschillende gebieden zoals zorg, opvoeding, werk, sport, milieu, verkeer, gezondheid, media en andere, houden psychologen zich bezig met menselijk gedrag en ontwikkeling. In klinische beroepen bijvoorbeeld, richt je je op het behandelen van mensen met emotionele of gedrags- stoornissen of op patiënten met neurologische aandoeningen. Ontwikkelingsvragen spelen ook een belangrijke rol in klinisch werk omdat de oorzaken van onaangepast gedrag vaak in de vroege jeugd liggen.

Eigen praktijk psycholoog starten: stappenplan

Welke stappen volg je het best wanneer je een eigen praktijk als psycholoog wilt starten? Er zijn heel wat zaken waar je aan moet denken. We vatten de belangrijkste zaken hieronder samen in 10 stappen. Bepaal eerst voor jezelf wat voor soort praktijk je wilt opbouwen. Ga na welk soort cliënten je wilt aantrekken, wie je concurrenten zijn en met wie je een samenwerking kunt aangaan.

 • Kies een vestigingsplaats en bepaal je behandeltarieven, waarvoor de overheid in de meeste gevallen maximumtarieven heeft vastgelegd.
  Regel de financiering van je praktijk en zoek een boekhouder.
  Kies een naam voor je praktijk en ga op zoek naar een geschikte praktijkruimte, die je huurt of koopt.
  Schrijf je praktijk in bij de Kamer van Koophandel en vraag een KvK-nummer aan. Dit is vereist voor alle zelfstandige ondernemingen. Daarnaast moet je specifiek als zorgverlener ingeschreven zijn of aangesloten zijn bij tal van andere registers en organisaties (inschrijving in het BIG-register, aanvraag AGB-code, aanmelding VECOZO, aanmelding DIS, registratie voor aanlevering ROM-gegevens enzovoorts).
  Regel de noodzakelijke verzekeringen: arbeidsongeschiktheidsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en pensioenregeling.
  Zorg voor telefoon- en internetaansluiting, laat een overzichtelijke website ontwikkelen. Schaf de noodzakelijke software aan voor de financiële administratie en de cliëntenadministratie.
  Communiceer het opstarten van je praktijk aan de buitenwereld. Je eerste cliënten zijn vaak kennissen of mensen uit je omgeving.
  Houd contact met je cliënten zolang de therapie loopt en licht ook de verwijzers in, met toestemming van de cliënt.
  Zorg regelmatig voor nieuwe informatie, houd je website up-to-date en verspreid interessante blogberichten om je praktijk bekendheid te geven.

Wat is Psychologie? ROSS legt uit wat Psychologie is en wat je als Psycholoog kunt.

Bij de opleiding Psychologie bestudeer je alle facetten van het menselijk gedrag de algemene kenmerken, maar ook de onderlinge verschillen. Psychologisch onderzoek verschaft inzicht in menselijk gedrag en maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de studie.
Arbeids en organisatiepsychologie (bestudeert de mens in relatie tot zijn werk)
Biologische psychologie (bestudeert de biologische basis van het gedrag en psychologische functies van mensen)
Culturele psychologie (zoekt naar verbanden en/of verschillen tussen bepaalde culturen in de wereld)
Functieleer (houdt zich bezig met onderzoek naar menselijke psychologische functies)
Klinische psychologie (toepassing van psychologie in de gezondheidszorg)
Leerpsychologie (houdt zich bezig met de studie van hoe mensen leren van hun ervaringen)
Neuropsychologie (houdt zich bezig met stoornissen en beschadigingen van hersenfuncties)
Onderwijspsychologie (gericht op het optimaliseren van onderwijs- en leerprocessen)
Ontwikkelingspsychologie (bestudeert gedrag, denken en beleven van mensen in verschillende levensfasen)
Persoonlijkheidsleer of Persoonlijkheidspsychologie (bestudeert de verschillen en overeenkomsten in persoonlijkheid, temperament en karakter tussen mensen)
Sociale psychologie (houdt zich bezig met het gedrag van mensen in groepen, maar ook de beïnvloeding van het gedrag van individuen door groepsverwachtingen)
Kritische psychologie (kijken op dezelfde manier naar de mens alsof het een ding was) Wat kun je er mee?

Na de opleiding kan er al meteen gewerkt worden, bijvoorbeeld als onderzoeksassistent.
Na de opleiding kan er ook doorgestudeerd worden, er kunnen dan verschillende mastertrajecten gevolgd worden. Het beroep dat na de studie gedaan kan worden hangt in sterke mate af van de specialisatie die gedaan is. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Arbeids- en organisatiepsychologen: personeelspsycholoog en organisatiedeskundige.
Biologisch psychologen: onderzoeksfuncties in farmaceutische of biologische bedrijven, onderzoeker in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, managementfuncties en adviseurs in het bedrijfsleven.

Klinische neuropsychologie: werken in ziekenhuizen, revalidatiecentra, bij schoolbegeleidingsdiensten, in verpleeghuizen en als forensisch neuropsycholoog.

Cognitief neuropsychologie: gebruiken hun kennis over het functioneren van mensen voor het oplossen van allerlei problemen. Dit zijn er een aantal voorbeelden van:

- Website inrichten zodat mensen er makkelijk mee om kunnen gaan.
- De politie helpen bij het ondervragen van mensen en het identificeren van verdachten.
- Het ontwerpen van reclame.
- Het zoeken van de oorzaak van aandacht- en concentratieproblemen.

Cognitief psychologen zijn werkzaam in het bedrijfsleven, onder andere bij banken, verzekeringsmaatschappijen, oliemaatschappijen, chemische industrie, vliegtuigmaatschappijen en de automobielindustrie. Daarnaast werken ze ook voor de overheid, bijvoorbeeld bij provincies en schoolbegeleidingsdiensten. Ook bij onderzoeksinstellingen zoals onderzoek verkeersveiligheid en het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium zijn ze te vinden.

Kinder- en jeugdpsychologen (ontwikkelingspsychologen): zijn werkzaam op diverse gebieden. Een groot deel van deze psychologen is werkzaam in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze werken onder andere bij de kinderbescherming, schoolbegeleidingsdiensten, tehuizen voor geestelijk gehandicapte kinderen en bij jeugdgevangenissen.

Een deel van deze studenten gaat de tweejarige postdoctorale opleiding tot psycholoog in de gezondheidszorg doen. Hierna gaan sommige het onderwijs en onderzoek in, andere gaan alsnog de hulpverlening in.

Klinisch psychologen: werken meestal in de gezondheidszorg, onder andere in ziekenhuizen, psychiatrische centra, instellingen voor de verslavingszorg en bij Arbodiensten.
Om gezondheidszorgpsycholoog te worden moet weer de tweejarige postdoctorale opleiding gevolgd worden.

Sociaal psychologen: krijgen meestal een vrij academische baan. Ze worden bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoeker, gespecialiseerd deskundige of praktiserend sociaal psycholoog. Als praktiserend sociaal psycholoog zijn ze vaak gericht op training, communicatie en management.
Daarnaast zijn ze ook te vinden bij organisatieadviesbureaus, universiteiten, onderzoeksinstellingen, trainingsinstituten en bij organisaties die zich richten op voorlichting en reclame.


Belangrijke mensen in de wereld van de sociale psychologie
Binnen het terrein van de sociale psychologie zijn er mensen die een grote indruk hebben achtergelaten. Hier zijn enkele van hen:

Floyd Allport: Het best bekend als de oprichter van de sociale psychologie als wetenschappelijke discipline.
Muzafer Sherif: Bekend door het uitvoeren van het experiment bekend als de 'grot der dieven' waar een groep padvinders werd verdeeld in twee groepen om vooroordelen in sociale groepen te verkennen. Het experiment creëerde de Realistische Groepsconflicttheorie.


Salomon Asch: wijdde zijn leven aan de studie van sociale invloed. Zijn studies over conformiteit zijn bekendste werk, waarin hij lijnen van verschillende lengte gebruikte om te zien of de deelnemers de verkeerde antwoorden zouden geven. Ze gaven inderdaad een verkeerd antwoord, niet omdat ze dachten dat de antwoorden waar waren, maar gewoon om het eens te zijn met de antwoorden die andere mensen gaven.

Kurt Lewin: Bekend als oprichter van de moderne sociale psychologie. Hij leverde bijdragen aan de Gestaltetheorie, bestudeerde het concept van sociale afstand en formuleerde de veldtheorie. Dit laatste toont aan dat het onmogelijk is om echt menselijk gedrag te leren kennen als ze buiten hun eigen omgeving liggen.

Ignacio Martín-Baró: Naast psycholoog was hij priester bij de jezuïeten. Hij stelde voor dat psychologie gerelateerd zou moeten worden aan de sociale en historische omstandigheden van het gebied waar het zich ontwikkelt. Het moet ook verband houden met de aspiraties van de mensen die er wonen. Hij is de schepper van de Sociale Psychology of Liberation.

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!