Organisatiepsychologie

Wat is organisatiepsychologie?

Leer meer over de relatie tussen werknemers en hun werkomgeving in de thuisopleiding Organisatiepsychologie van het ROSS.

Een mens brengt een groot deel van zijn leven op zijn werk door. Wat motiveert mensen om elke dag opnieuw 's morgens naar het werk te gaan en zich in te spannen voor hun baas? Waarom voelen sommigen zich als een vis in het water op hun werk en doen anderen hun werk niet graag? Welke gevolgen hebben veranderingen en herstructureringen voor de prestaties van een team? Een organisatiepsycholoog tracht op dit soort vragen een antwoord te geven.


Een mens brengt een groot deel van zijn leven op zijn werk door. Wat motiveert mensen om elke dag opnieuw 's morgens naar het werk te gaan en zich in te spannen voor hun baas? Waarom voelen sommigen zich als een vis in het water op hun werk en doen anderen hun werk niet graag? Welke gevolgen hebben veranderingen en herstructureringen voor de prestaties van een team? Een organisatiepsycholoog tracht op dit soort vragen een antwoord te geven.

De opleiding organisatiepsychologie, gaat over het gedrag van mensen in hun dagelijkse werkomgeving. De vragen: hoe komen we tot ons gedrag en waardoor laten we ons beïnvloeden komen hier uitgebreid aan de orde. Psychologie is zo oud als de mensheid zelf en blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk en interessant leergebied.

De opleiding organisatiepsychologie bestaat uit 48 lessen, onderverdeeld in 10 onderwerpen. Elk onderwerp bestaat uit 4 of 5 lessen, waarin specifieker wordt ingegaan op het onderwerp. Er worden methoden en technieken aangeboden vanuit verschillende psychologische theorieën. U kunt met behulp van de opdrachten en vragen toetsen of u de stof beheerst. Van belang is dat u in de praktijk ook de stof toetst, oefent en toepast.

De praktijkgevallen, schema's en figuren zijn ingebracht om de leerstof te verlevendigen en overzichtelijk te houden.

Nieuw Nu Beschikbaar Organisatiepsychologie

Normale prijs 645,- Nu voor 325,- euro gespreide termijn betaling ook mogelijk

Wat is organisatiepsychologie? 

Het is een deelgebied van de psychologie waarin de relatie tussen werknemers en de omgeving waarin ze werken wordt onderzocht. Elke organisatie bestaat uit mensen die 'noodgedwongen' met elkaar moeten samenwerken om de resultaten te bereiken die de directie verlangt. Mensen laten samenwerken is niet eenvoudig. Elk mens heeft andere verwachtingen ten opzichte van zijn werk. Elke werknemer moet op de juiste manier aangestuurd worden om hem optimaal te laten meedraaien in de organisatie. De psycholoog onderzoekt hoe mensen functioneren in hun werkomgeving, dat is de kerntaak van een organisatiepsycholoog. Hij bestudeert waarom de leden van sommige teams succesvol met elkaar samenwerken en anderen niet.

De Organisatiepsychologie is een vorm van toegepaste psychologie. In de bedrijfswereld wordt deze psychologie gebruikt om medewerkers zo goed mogelijk aan te sturen en een optimale werkomgeving te creëren. Dit komt zowel de werknemers als de organisatie ten goede.

Wat doet een organisatiepsycholoog?

Onderzoeken hoe mensen functioneren in hun werkomgeving, dat is de kerntaak van een organisatiepsycholoog. Hij bestudeert waarom de leden van sommige teams succesvol met elkaar samenwerken en anderen niet. In bepaalde werkomgevingen kan men de medewerkers grotendeels zelf laten instaan voor de planning en organisatie van het werk. In andere situaties moeten medewerkers voor 100% aangestuurd worden door de directie. Een organisatiepsycholoog gaat na welke stijlen van leiderschap het meest doeltreffend zijn in een bepaalde werkomgeving.

De organisatiepsycholoog onderzoekt eveneens wat voor soort conflicten er in een bedrijf ontstaan en hoe deze opgelost en vermeden kunnen worden. Het is aan de organisatiepsycholoog om de impact van veranderingen op de medewerkers in kaart te brengen en deze impact zoveel mogelijk te beperken.

De organisatiepsycholoog speelt ook een rol in het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van burn-out.

De thuisopleiding van het ROSS biedt de mogelijkheid om als Organisatiepsycholoog van start te gaan. Met deze opleiding kan je op de arbeidsmarkt vele kanten op denk bijvoorbeeld aan: Als afgestudeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog heb je tal van carrièremogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als trainer, loopbaanbegeleider, coach of selectie-adviseur. Ook een baan als HR-manager, managementtrainee of consultant bij een organisatie op het gebied van organisatieadvies behoren tot de mogelijkheden. Ben je meer geïnteresseerd in onderzoek? Dan kun je er ook voor kiezen om te promoveren of om aan de slag gaan als docent of onderzoeker op jouw vakgebied.

Belangrijke aspecten die aan bod komen tijdens deze studie zijn onder meer:

  • De effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen onderzoeken
  • De sociale interactie in een groep van medewerkers bestuderen en de gevolgen hiervan bepalen
  • De invloed van salaris en beloning nagaan
  • Inzicht krijgen over hoe een groep tot een bepaald gedrag komt en hoe dit gedrag kan veranderd worden

De sociale leertheorie van Bandura

Mede van invloed op de mens zijn socialiseringsprocessen. Het voorbeeld van de eigen opvoeding, maar ook hoe mensen in hun werk omgaan met normen en waarden, is medebepalend hoe de mens daar beelden van gaat vormen en hoe ze deze toepassen in hun leven.

Er is veel meer mogelijk om de motivatie te kunnen bevorderen. Naast belonen en straffen is het goede voorbeeld van belang. Een motivatie kan stijgen als je geleerd en voorgeleefd krijgt dat iets wenselijk is of belangrijk is.

U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van medewerkers die bepaalde eigenschappen hebben, voldoen aan criteria die u van belang vindt en ze als voorbeeld gebruiken bij nieuwe medewerkers. U kunt dit open bespreken in uw team. Houd een open brain-storming van tops en tips van collega's en vraag hun inzet hierbij. Als organisatie psycholoog kan je de gezelligheid en positieve inzicht tot een betere sfeer brengen.

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!