Spiritueel Psychic Medium Thuisopleiding

Erkend Mediumschap Thuisopleiding

Alles over mediumschap beantwoordt vragen over helderziendheid, psychometrie, trance, astraal reizen, automatisch schrijven, Healing, direct voice, telepathie, inspiratie en vele andere verwante verschijnselen. Komen aan bod in deze opleiding om een erkend Medium te kunnen worden. Vooropleiding Intuïtieve ontwikkeling aanbevolen. De rage van het paranormale overspoelt thans het grote publiek. De verwarring die daarmee gecreëerd wordt, lijkt steeds groter te worden. Het ROSS streeft er dan ook naar om erkende bedrijfscertificaat te moeten werken en een duidelijk keurmerk van het SSMHG.

Download Versie 290,- euro

Verzonden in papieren Versie 390,- euro

Vooropleiding advies Intuïtieve ontwikkeling


290,00 € 800,00 €