Chakra Yoga Thuis Opleiding

02-02-2022

Chakra Yoga Docententhuisopleiding inclusies Video's Leer met de juiste yogaoefeningen. De energiecentra in je lichaam waarnemen en versterken voor een volmaakt evenwicht en meer vitaliteit. Chakra yoga leeft met de harmonie tussen lichaam, geest en ziel en is tegenwoordig wel algemeen bekend. Het geheim van een goede leraar is een goede opleider. ROSS heeft het succes als in het leven na te streven doelen, alles in zijn geheel.

De drie energiekanalen 'pingala', 'ida' en 'sushumna' zijn belangrijk voor een spirituele ontwikkeling. Alleen als daardoor voldoende fijnstoffelijke energie stroomt, kan de zoekende de hogere kennis bereiken met behulp van het lichaam.