Accepteren van je scheiding en psychologie

24-02-2023

Je gaat scheiden maar je gevoelens gaan nog van rechts naar links.

Alleen dat wat je accepteert, heeft kans te veranderen.

Het klinkt zo simpel, maar o wat is dit moeilijk. Het roept veel weerstand op, ouders in scheiding. Een veel gehoorde uitspraak is dan ook: "Wat hij of zij mij heeft aangedaan zal ik nooit kunnen accepteren!"

"Als ik dat accepteer, dan zou ik het wel heel gemakkelijk maken voor hem of haar." Helaas zit er niets anders op, zonder acceptatie of aanvaarding zal er geen herstel zijn van het verlies. Erkennen van wat er is gebeurd en je verzet ertegen opgeven. De grootste pijn van mensen is namelijk niet wat ze is overkomen maar het verzet wat ze ertegen voeren.

Het accepteren van je scheiding is de eerste stap naar een nieuwe toekomst. Blijven zoeken naar het waarom, de ander aanwijzen als de schuldige en je eigen gelijk willen halen, dragen allemaal niet bij aan acceptatie en kunnen leiden tot conflicten.

Focus op hoe het nu is

Het is belangrijk om je te focussen op de situatie zoals die nu is en niet op zoals je zou willen dat het is. Daarnaast is het van groot belang om te kijken naar jouw eigen emoties en aandeel in het geheel. Je bent misschien gefrustreerd of voelt woede over de ander of de scheiding, maar weet dat je dan niet reageert op de ander of de scheiding maar op jouw eigen gevoel daarover. Het zijn jouw gevoelens en die zijn niet de schuld van de ander. Als je jouw emoties accepteert kun je er pas iets aan veranderen.

Niet de schuldige aanwijzen

Geef ook niemand de schuld van jouw scheiding, dus ook jezelf niet. Het leidt enorm af en zorgt ervoor dat je geen verantwoordelijkheid kan nemen. Je bent namelijk voortdurend met de ander bezig en niet met jezelf.

Je blijft hangen in het verleden en ziet hierdoor ook het mooie van het heden niet. Alle energie gaat hieraan verloren, waardoor je emotioneel niet meer beschikbaar bent voor je kinderen.

Bovendien kan het aanwijzen van de andere ouder als schuldige er ook voor zorgen dat je kind zijn of haar ouder ook als de schuldige gaat zien en kan zich dan gaan afzetten tegen deze ouder. Met alle gevolgen van dien.

Verantwoordelijkheid nemen

Een scheiding maakt mensen kwetsbaar en onzeker. Je kunt je schuldig voelen of het gevoel hebben dat je hebt gefaald. Hierdoor kun je bepaalde standpunten gaan innemen en proberen de ander te overtuigen van jouw gelijk.

Dit zijn de ideale ingrediënten voor het creëren van conflicten en het weerhoud je ervan om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor jouw aandeel in de scheiding begint met het verwerken van jouw emoties en dit leidt uiteindelijk tot acceptatie.

Link voor psychologie thuisopleiding:

https://www.ross-studies.nl/sociale-psychologie/