Langdurige Sex beoefening met Tantra

11-04-2022

Op het pad van Tantra hoef je geen enkele strijd te leveren. Integendeel, je kunt je wel uitleven, maar op bewuste wijze. Yoga is op bewuste wijze onderdrukken. Tantra is op bewuste wijze uitleven.

We zeggen altijd focus je op het vuur!!

Dit houdt in Tantra geeft technieken om langdurig Sex te kunnen beleven. Moraalleren geven altijd ideaal rolmodellen. Zelfs als zij het daarbij over technieken hebbe, dienen die technieken altijd voor het bereiken van een ideaal. Tantra geeft je geen ideaal, jij bent het ideaal, en je toekomst ligt in het duister. 

Tantra Sex is de weg van overgave.

De totale overgave. 

Noem het woord 'tantra' en als je een West-Europese achtergrond hebt, stel je je waarschijnlijk marathon seks sessies voor, zoals die door verschillende beroemdheden in de loop der jaren zijn genoemd De realiteit van de praktijk is echter veel complexer, spiritueler en diepgaander dan dit.

Wat is Tantra?

'Tantra is moeilijk uit te leggen aan iemand die er helemaal geen kennis van heeft, omdat het een grote betekenis heeft. Het is een religie, cultuur, manier van leven, een manier van zijn. In een notendop, het is een spirituele oefening, met als doel een beter mens te worden, mededogen, vriendelijkheid, behulpzaamheid en rust te cultiveren'.

Klassieke Tantra moedigt beoefenaars aan om bewust te leven, wat ze ook doen - niet anders dan een andere vorm van meditatie die op de voorgrond van welzijn is gekomen, mindfulness. Tantra is traditioneel gericht op studie, toewijding, meditatie, rituelen, zoals mantra's en visualisaties, ademwerk en seks, maar dit laatste was een klein onderdeel van de holistische praktijk en alleen voor gevorderde studenten.