HSP Coach

29-06-2023
HSP Coach Online Opleiding
HSP Coach Online Opleiding

Als je een hoog sensitief persoon bent, ben je je meer bewust van de prikkels om je heen, die goed of slecht kunnen zijn. HSP's hebben de neiging om last te hebben van geweld en kunnen gemakkelijk overweldigd raken, waardoor ze bepaalde situaties gaan vermijden. Hoog sensitieve mensen kunnen ook heel creatief zijn en een diep empathisch vermogen hebben.

Een hoog sensitief persoon (HSP) is iemand van wie wordt aangenomen dat hij een verhoogde of diepere gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel (CZS) heeft voor meerdere prikkels, of dit nu fysiek, emotioneel, omgevings- of sociaal is.

De term werd bedacht door psycholoog Elaine Aron in het midden van de jaren negentig, en sindsdien is er steeds meer belangstelling voor het concept.

Volgens de theorie van Aron zijn HSP's een veelvoorkomende subgroep van de bevolking die een verhoogde emotionele gevoeligheid en een sterkere reactie op externe en interne prikkels vertonen dan de rest van de bevolking.


HSP (Highly Sensitive Person of hoogsensitief persoon) is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels dan gemiddeld. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in de lichaamstaal en stemmingen van anderen en is gevoeliger voor licht, geuren en geluiden.

Wat zijn symptomen van HSP?

HSP kenmerken en symptomen? Wat is een Hoog Sensitief Persoon ...

Een hoog sensitief persoon is gevoelig voor prikkels van de omgevingsfactoren. Blozen, trillen, een snelle hartslag, niet kunnen nadenken zijn voorbeelden van symptomen. Niet te verwarren met angst. Indien een hoog gevoelig persoon wordt bekeken, gemeten of wordt geëvalueerd dan functioneert hij niet voor 100%.

Wat is HSP?

HSP of hoog gevoeligheid wordt gekenmerkt door een gevoeliger zenuwstelsel. Hoog sensitieve mensen beleven geur, smaak, gevoel en geluid intenser. Je merkt meer abstracte dingen op, zoals een bepaalde sfeer of stemming. Dit kan zorgen voor een overdaad aan prikkels waardoor je je soms overweldigd voelt.

HSP is meestal aangeboren. Het komt veel vaker voor dan je zou denken. Maar liefst 10 tot 20% van alle mensen is hoog sensitief.

HSP hoeft zeker niet nadelig te zijn. Eens je je hoog gevoeligheid omarmt, kan je HSP ook zien als een talent. Via HSP coaching leer je jouw extra vaardigheden optimaal benutten.

Hoog gevoeligheid herkennen

HSP is geen ziekte maar een karaktereigenschap. Iedereen ervaart hoog sensitiviteit op een andere manier. De een is emotioneel gevoelig, de ander mentaal. Bij een teveel aan prikkels raak je echter overbelast. Vaak merk je dit aan je humeur of lichaam. Merk je dat je bij overprikkeling last krijgt van een verhoogde hartslag, kortademigheid, duizeligheid, onrust, vermoeidheid of moeite met nadenken? Dan kunnen deze klachten gelinkt worden aan hoog gevoeligheid. Ook ernstigere klachten zoals paniekaanvallen, sociale angst, faalangst, stress en spanningen, depressie en burn-out kunnen zich voordoen.

Dit is dan ook de aanwijzing dat er EFT in het opleiding pakket zit. Vaak zit er een fundamenteel verdrongen of een oppervlakkig probleem waar we niet mee verder kunnen en daar gaan we dieper op in tijdens de opleiding.

Door de grote hoeveelheid externe prikkels kunnen sociale situaties lastig zijn voor hoog sensitieve mensen. Je neemt de stemmingen van anderen rondom je makkelijker over. Je hebt meer behoefte aan rust en duidelijkheid en voelt je anders dan anderen. Sociale situaties, grote groepen en emotionele personen ga je liever uit de weg. Je hecht meer waarde aan diepzinnige één-op-één gesprekken.