Voodoo Master

Voodoo Master Thuisopleiding

De Voodoo cultus wordt nog steeds in verband gebracht met zwarte magie en satanische praktijken. Het ROSS heeft dan ook een opleiding ontwikkeld die je laat zien hoe je heel goed met Voodoo kan werken op een positieve manier. De wortels van de Haitiaanse Voodoo liggen in Afrika. Later vermeld met die van de indianenstammen in Midden en Zuid Amerika.

Ook godheden uit de heidense religies van de Europeanen werden tegen delen opgenomen en worden ook nu nog onder andere namen aangeroepen. Het woord 'Voodoo' komt uit de taal van de Afrikaanse stammen Fon en Eve en betekent zoveel als 'goddelijke ingeving', 'levenskracht'.


Voodoo

De enige Voodoo opleiding wordt gegeven door het ROSS opleidingsinstituut. De nummer 1 opleiding van Nederland en Belgie. Met de online thuisopleiding Voodoo Master leer je alles op het gebied van Voodoo en de daarbijbehorende rituelen. De opleiding bestaat uit verschillende Module's en na elke module zitten huiswerkopdrachten met oefenrituelen. Uw huiswerk stuurt u online op en uw persoonlijke leraar zal dit voor u nakijken en nauwkeurig beoordelen met advies en cijfer. Aan het einde van de Voodoo opleiding zal u het open boek examen gaan maken. Bij goedkeuring zal u het officiele diploma ontvangen met SSMHG beroepsorganisatie certificaat. Dit houd in dat u erkend praktijk mag gaan uitvoeren.

Voodoo de Master Online Thuisstudie


Wat veel mensen niet weten is dat de verklaring in wezen positieve inhoud is, van de Voodoo religie. De basis van Voodoo is het inzicht dat alle dingen, gebeurtenissen en levende wezens in de hele kosmos onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het gaat hier dan ook om een universeel magisch stelsel, dat op de algemene regels van magie berust. Om die reden heeft het ROSS deze opleiding ontwikkeld en is niet beperkt tot de vormen van de Haitiaanse Voodoo.

Bovendien zijn er veel praktijken in hun traditionele vorm voor de meeste Europeanen niet na te voelen zoals het verscheuren van een kip met de tanden of het ritueel slachten van een geit. In de Voodoo religie duren sommige rituelen een paar dagen en gaan ze bovendien met hoge kosten gepaard. Ook de onafgebroken begeleiding met Konga ritmen is voor een Europeaan moeilijk te organiseren.

Aan de Voodoo praktijken van Haiti worden alleen meer macht en invloed toegeschreven omdat ze nog steeds zo intensief worden beoefend. Ook weten de meeste mensen niet meer zeker of ze de magische aanval van een Bokor zouden kunnen weerstaan. Dit word allemaal behandeld in de opleiding Voodoo Master met de beroepsorganisatie SSMHG.

Wat kan je verwachten in deze opleiding:

We leren je alles over beschermingsrituelen zoals,

 • Bescherming tegen de vloeken
 • Beschermingssymbolen
 • Afweren van het boze oog
 • Bescherming tegen negatieve energieen
 • Magie terugwerpen
 • Beschermde toverspreuken
 • Bescherming van de slaap
 • Reiniging van het huis op de juiste wijze
 • Verdrijving van gestorvenen
 • Afweer van vloeken
 • Wat zijn demonen, bezetting, bevrijding van elementaire geesten
 • De ziel naar buiten trekken
 • Werken met magie
 • De basis van een aanroeping
 • Kaarsenrituelen
 • Brei en weefmagie
 • Voetafddrukken
 • Wanga's
 • Scheidingsvloek, Vloek met beperkte werking
 • Helende magie
 • Liefdesmagie
 • Altaar
 • Een verdwaalde ziel naar huis brengen
 • Buiten binnen altaar
 • Aanroepen van Windrichtingen **Haiti en Afrika**
 • De Tattva's
 • Het runnenschrift
 • Magische oefeningen
 • Beheersing van de elementen
 • Reizen met de fijnstoffelijke lichamen
 • Heldervoelendheid
 • Helderhorenheid
 • Helderziendheid
 • Gedachten beheersen
 • Voorstellingsvermogen
 • Versterking van de wilskracht
 • Programmering van het onderbewustzijn
 • Trance
 • Ademhaling
 • Ontspanning
 • Hulpmiddelen
 • Kleding , gewaad, hoed , gordel
 • Messen
 • Zwaard
 • Drietand
 • De staf
 • De kelk
 • De ketel
 • De lamp
 • Roken
 • De fluit
 • De rammelaar
 • De spiegel
 • magische condensatoren
 • De klok
 • Amuletten
 • De wichelroede
 • De pendel
 • Spijkers
 • De voodoo naald
 • Maskers
 • Magische symbolen ook in het dagelijks leven
 • De cirkel
 • De driehoek
 • Het pentagram
 • De spiralen
 • Vévés
 • De juiste omgang
 • Het Voodoo pentakel
 • Demonen - geesten, sfeerwezens
 • Zelfgecreerde demonen
 • Elementaire geesten
 • De wezens van de lucht
 • De wezens van de aarde, vuur en water
 • De maansfeer , De mercurius sfeer, Venus , Zonnesfeer, Mars, Jupiter , Saturnus sfeer.
 • Behulpzame geesten
 • Fetisjen
 • Antilopenfetisj
 • Kettingfetisj
 • Lichtgeest
 • Magie met behulpzame geesten

Poppenmagie

Alles over poppenmagie , geheel op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico!

Voor wie is deze opleiding geschikt? Voor mensen met een gezonde geest (positief goedwillend zijn) Voor mensen die intuïtief zijn ontwikkeld. Voor mensen die op een correcte manier alles over Voodoo wilt leren. Voor mensen met een groot interesse in magie, geesten, spiritualisme.

Voor mensen die naast zijn/haar praktijk kennis willen uitbreiden over alles wat met rituelen , magie te maken heeft. Voor mensen die Paragnosten - Mediumschap uitvoeren en/of willen uitvoeren voor een bredere kennis.

Deze opleiding is NIET geschikt voor mensen met één van de volgende aandoening: zielenpijn, waanvoorstellingen, verslaving , trauma's, depressies, angst , schizofrenie, persoonlijkheidsstoornis, neurotisch gedrag , paniekstoornis borderline, faalangst

Voodoo heeft een pantheon van geesten, de Iwa, die op verschillende manieren kunnen worden aangeroepen. De diverse geesten heersen over verschillende gebie4den van het leven, van liefde tot rijkdom en van gezondheid tot de familie. Elke geest heeft zijn eigen identiteit, symbolen, rituele voorwerpen, liederen en dansen. Eeuwenlang is voodoo bejegend met angst, bijgeloof en onwetendheid dezelfde misdaden waarvan voodoo werd beschuldigd. De opleiding is een nuchtere en stimuleren opleiding tot deze miskende godsdienst. Het geeft een overzicht van de geesten en hun symbolen, en beschrijft enkele van de complexe ceremonies, betoveringen en rituelen die tot de voodoo praktijk behoren.

WAARSCHUWING!!

Alles wordt behandeld wat met Voodoo te maken heeft. Het ROSS is niet aansprakelijk voor het verzenden voor vloeken en/of rituelen en/of opdrachten die niet correct worden uitgevoerd. Dit is geheel op eigen risico. Wel wordt men hierin op de juiste manier begeleidt.

Opleiding die hier bij past is Ghost Hunter en Shamanisme

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Voodoo is een religie die vooral op Haïti wordt beoefend en waarbij rituele magie een grote rol speelt. De ceremonies kennen veel opzwepende dansen om de goden in staat te stellen bezit te nemen van de deelnemers. Bezetenheid is zeer gezocht, omdat deze gezien wordt als de manier waarop de goden zich manifesteren.

Voodoo kent genezende spreuken, liefdes-, natuur-, en vreugdevieringen spreuken. De goden worden aangeroepen voor harmonie en vrede, geboorte en wedergeboorte, het toenemen van geluk, materieel geluk en vernieuwde gezondheid. Desondanks ziet men de Voodoo rites en rituelen nog steeds als boosaardig en duivels. Maar in de praktijk bied Voodoo veel meer.

De Voodoo cultuur kent geen toevalligheden of ongelukjes. Men gelooft dat geen enkele gebeurtenis op zichzelf staat. Men zegt dat het universum een geheel is, en dat alles met elkaar te maken heeft, alles gebeurt als een gevolg van iets anders, en dat wij slechts deeltjes van één groot geheel zijn. Alles samen, dus mensen én het universum én alles daarbinnen, vormen samen dit grote geheel. Wat je een ander aan doet, doe je ook jezelf aan, omdat je de ander als het ware "bent". Voo doo (vous deux) betekent 'kijk jou' (zie jezelf).

Voodoo Rituelen Master de thuisopleiding van Nederland en België schrijf je gratis in en start vandaag nog met jouw gewenste opleiding. https://www.ross-studies.nl/voodoo-master/