Voodoo Master

Voodoo Master Thuisopleiding

De Voodoo cultus wordt nog steeds in verband gebracht met zwarte magie en satanische praktijken. Het ROSS heeft dan ook een opleiding ontwikkeld die je laat zien hoe je heel goed met Voodoo kan werken op een positieve manier. De wortels van de Haitiaanse Voodoo liggen in Afrika. Later vermeld met die van de indianenstammen in Midden en Zuid Amerika.

Ook godheden uit de heidense religies van de Europeanen werden tegen delen opgenomen en worden ook nu nog onder andere namen aangeroepen. Het woord 'Voodoo' komt uit de taal van de Afrikaanse stammen Fon en Eve en betekent zoveel als 'goddelijke ingeving', 'levenskracht'.


Voodoo

De enige Voodoo opleiding wordt gegeven door het ROSS opleidingsinstituut. De nummer 1 opleiding van Nederland en Belgie. Met de online thuisopleiding Voodoo Master leer je alles op het gebied van Voodoo en de daarbijbehorende rituelen. De opleiding bestaat uit verschillende Module's en na elke module zitten huiswerkopdrachten met oefenrituelen. Uw huiswerk stuurt u online op en uw persoonlijke leraar zal dit voor u nakijken en nauwkeurig beoordelen met advies en cijfer. Aan het einde van de Voodoo opleiding zal u het open boek examen gaan maken. Bij goedkeuring zal u het officiele diploma ontvangen met SSMHG beroepsorganisatie certificaat. Dit houd in dat u erkend praktijk mag gaan uitvoeren.

Voodoo de Master Online Thuisstudie


Wat veel mensen niet weten is dat de verklaring in wezen positieve inhoud is, van de Voodoo religie. De basis van Voodoo is het inzicht dat alle dingen, gebeurtenissen en levende wezens in de hele kosmos onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het gaat hier dan ook om een universeel magisch stelsel, dat op de algemene regels van magie berust. Om die reden heeft het ROSS deze opleiding ontwikkeld en is niet beperkt tot de vormen van de Haitiaanse Voodoo.

Bovendien zijn er veel praktijken in hun traditionele vorm voor de meeste Europeanen niet na te voelen zoals het verscheuren van een kip met de tanden of het ritueel slachten van een geit. In de Voodoo religie duren sommige rituelen een paar dagen en gaan ze bovendien met hoge kosten gepaard. Ook de onafgebroken begeleiding met Konga ritmen is voor een Europeaan moeilijk te organiseren.

Aan de Voodoo praktijken van Haiti worden alleen meer macht en invloed toegeschreven omdat ze nog steeds zo intensief worden beoefend. Ook weten de meeste mensen niet meer zeker of ze de magische aanval van een Bokor zouden kunnen weerstaan. Dit word allemaal behandeld in de opleiding Voodoo Master met de beroepsorganisatie SSMHG.

Wat kan je verwachten in deze opleiding:

We leren je alles over beschermingsrituelen zoals,

Bescherming tegen de vloeken

Beschermingssymbolen

Afweren van het boze oog

Bescherming tegen negatieve energieen

Magie terugwerpen

Beschermde toverspreuken

Bescherming van de slaap

Reiniging van het huis op de juiste wijze

Verdrijving van gestorvenen

Afweer van vloeken

Wat zijn demonen, bezetting, bevrijding van elementaire geesten

De ziel naar buiten trekken

Werken met magie

De basis van een aanroeping

Kaarsenrituelen

Brei en weefmagie

Voetafddrukken

Wanga's

Scheidingsvloek, Vloek met beperkte werking

Helende magie

Liefdesmagie

Altaar

Een verdwaalde ziel naar huis brengen

Buiten binnen altaar

Aanroepen van Windrichtingen **Haiti en Afrika**

De Tattva's

Het runnenschrift

Magische oefeningen

Beheersing van de elementen

Reizen met de fijnstoffelijke lichamen

Heldervoelendheid

Helderhorenheid

Helderziendheid

Gedachten beheersen

Voorstellingsvermogen

Versterking van de wilskracht

Programmering van het onderbewustzijn

Trance

Ademhaling

Ontspanning

Hulpmiddelen

Kleding , gewaad, hoed , gordel

Messen

Zwaard

Drietand

De staf

De kelk

De ketel

De lamp

Roken

De fluit

De rammelaar

De spiegel

magische condensatoren

De klok

Amuletten

De wichelroede

De pendel

Spijkers

De voodoo naald

Maskers

Magische symbolen ook in het dagelijks leven

De cirkel

De driehoek

Het pentagram

De spiralen

Vévés

De juiste omgang

Het Voodoo pentakel

Demonen - geesten, sfeerwezens

Zelfgecreerde demonen

Elementaire geesten

De wezens van de lucht

De wezens van de aarde, vuur en water

De maansfeer , De mercurius sfeer, Venus , Zonnesfeer, Mars, Jupiter , Saturnus sfeer.

Behulpzame geesten

Fetisjen

Antilopenfetisj

Kettingfetisj

Lichtgeest

Magie met behulpzame geesten

Poppenmagie

Alles over poppenmagie , geheel op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico!

Voor wie is deze opleiding geschikt? Voor mensen met een gezonde geest (positief goedwillend zijn) Voor mensen die intuïtief zijn ontwikkeld. Voor mensen die op een correcte manier alles over Voodoo wilt leren. Voor mensen met een groot interesse in magie, geesten, spiritualisme.

Voor mensen die naast zijn/haar praktijk kennis willen uitbreiden over alles wat met rituelen , magie te maken heeft. Voor mensen die Paragnosten - Mediumschap uitvoeren en/of willen uitvoeren voor een bredere kennis.

Deze opleiding is NIET geschikt voor mensen met één van de volgende aandoening: zielenpijn, waanvoorstellingen, verslaving , trauma's, depressies, angst , schizofrenie, persoonlijkheidsstoornis, neurotisch gedrag , paniekstoornis borderline, faalangst

Voodoo heeft een pantheon van geesten, de Iwa, die op verschillende manieren kunnen worden aangeroepen. De diverse geesten heersen over verschillende gebie4den van het leven, van liefde tot rijkdom en van gezondheid tot de familie. Elke geest heeft zijn eigen identiteit, symbolen, rituele voorwerpen, liederen en dansen. Eeuwenlang is voodoo bejegend met angst, bijgeloof en onwetendheid dezelfde misdaden waarvan voodoo werd beschuldigd. De opleiding is een nuchtere en stimuleren opleiding tot deze miskende godsdienst. Het geeft een overzicht van de geesten en hun symbolen, en beschrijft enkele van de complexe ceremonies, betoveringen en rituelen die tot de voodoo praktijk behoren.

WAARSCHUWING!!

Alles wordt behandeld wat met Voodoo te maken heeft. Het ROSS is niet aansprakelijk voor het verzenden voor vloeken en/of rituelen en/of opdrachten die niet correct worden uitgevoerd. Dit is geheel op eigen risico. Wel wordt men hierin op de juiste manier begeleidt.

Opleiding die hier bij past is Ghost Hunter en Shamanisme

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!