Stress en Burn-out Coach

SSMHG heeft de nieuwste Stress Burn-Out wereldwijd ontwikkeld. 

Nieuw en nu beschikbaar Stress en Burn-out Coach als Thuisopleiding. 

Prijs 345,- euro Download Versie  
Prijs 425, - euro Papieren Versie


Over de Thuisopleiding Stress- en Burn-out Coach

Deze Online opleiding gaat in op alle aspecten van stress en burn-out. Wanneer heeft iemand gezonde stress, bijvoorbeeld voor een belangrijk examen? Wanneer ongezonde stress? Wat is het verschil tussen overspannenheid en burn-out? En belangrijker: hoe herken je de symptomen?

Je leert in deze Thuisopleiding van het ROSS Stress- en burn-out coach hoe je anderen (eventueel vanuit een eigen praktijk) kunt coachen om op een gezonde manier met stress om te gaan en op een goede en verantwoorde manier van een burn-out te herstellen. Uiteraard biedt de opleiding ook voldoende informatie om met eigen spanningsklachten aan de slag te gaan.

Wat kun je met deze prachtige Online Thuisopleiding Stress- en burn-out coach?

We bieden een complete opleiding met actuele kennis over de kernmerken en oorzaken van stress en burn-out, inzicht in persoonlijkheidsfactoren die bijdragen aan spanningsklachten en veel praktische oefeningen, stappen- en actieplannen en adviezen voor herstel en preventie.

De opleiding behandelt o.a. thema's als: een goede terugkeer op de werkvloer en het in gesprek gaan met een werkgever. Wat kunnen werknemers doen om een gezonde werkdruk te ervaren en met plezier naar het werk te gaan? Hoe maak je als werknemer zaken bespreekbaar met je werkgever? Welke afspraken kun je maken? Hoe weet je wat belangrijk is en wat de risicofactoren zijn?

Deze opleiding behandelt de resultaten van de meest recente onderzoeken op het gebied van stress. Er is steeds meer inzicht in wat wel en niet werkt met betrekking tot een voorspoedig herstel en terugvalpreventie. De Thuisopleiding bestaat uit 20 modules, waarin alle aspecten van Stress en burn-out coaching aan de orde komen.

Inschrijven Stress Burn-out Coach

 • De Online opleidng van Stress- en burn-out coach behandelt de volgende onderwerpen:
 • Wat is stress- en burn-out coaching?
 • Oorzaken van stress en burn-out
 • Stress, het lichaam en de geest
 • Denkpatronen, drijfveren en overtuigingen
 • Coping
 • Depressie, rouw en verdriet
 • Slaap
 • Paniekaanvallen
 • Beweging en goede voeding
 • Ontspanning, de energiebalans, vrije tijd
 • Grenzen bewaken, nee zeggen, assertiviteit
 • Opruimen
 • Stress en burn-out op het werk
 • Gezond aan het werk
 • Compassie, perfectionisme, relaties en vriendschappen
 • Inleiding mindfulness, flow, meditatie
 • Coaching
 • Gespreksvaardigheden

Als aanstaande stress burn-out coach leer je medewerkers of coaches met spanningsklachten effectief begeleiden zodat ze zo snel mogelijk weer vitaal en gemotiveerd aan de slag kunnen. Je helpt hen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen en te voorkomen. Je leert werkdrukonderzoek uitvoeren en organisaties adviseren over preventie en remediëring van stress en burn-out.

Wat leer je in de opleiding?

Je kan als stresscoach medewerkers of coaches helpen dreigende overspannenheid of burn-out te herkennen, erkennen en voorkomen.

Je kan medewerkers of coaches effectief begeleiden om zo snel mogelijk weer vitaal en met plezier terug aan de slag te gaan na burn-out en overspannenheid.

Je kan werkdrukonderzoek uitvoeren in organisaties.

Je adviseert als stresscoach organisaties en leidinggevenden over hoe ze werkdruk op een gezond niveau kunnen houden.

Je leert leidinggevenden stresssignalen vroegtijdig te herkennen en er adequaat op te reageren.

Je kan leidinggevenden adviseren over het verminderen van werk gebonden stressoren.

Je kan organisaties adviseren over wat men kan doen om een medewerker weer zo snel mogelijk gezond en met plezier aan het werk te krijgen en te houden.

Je adviseert over aanpassing of verandering van werk als de functie niet meer passend is voor de betrokken werknemer.

Je werkt vanuit de kracht van de coach en niet vanuit een 'hulpeloze zieke'.

Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coaches passen bij jouw aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bvb een klinisch psycholoog, een psychiater, therapeut of arts?

Gericht op de coach

Analyse

Je leert onderzoeken of er bij de coach sprake is van burn-out en/of van andere klachten. We bespreken enkele testen van burn-out. Verschil met bijvoorbeeld depressie of chronische vermoeidheid. Je leert de aanleiding en oorzaken van de stress te analyseren, je leert hiertoe enkele vragenlijsten inzetten en interpreteren. Je leert de historie en context van de stressklachten te onderzoeken. Je leert methoden van stresscoping te onderzoeken en bespreken. Je leert energiegevers en energievreters te onderzoeken. Je leert bezieling en drijfveren te onderzoeken.

Plan van aanpak:

Je leert een persoonlijk plan van aanpak met heldere en haalbare doelen met de coach opmaken. Informeren en coachen. Je leert uitleg geven over de oorzaken en gevolgen van langdurige hoge stress. Je leert communiceren met coach met stressklachten en omgaan met hun gevoelens en emoties (bijv. paniek, faalangst, vermoeidheid, schaamte). Je werkt met de coach aan het versterken van het probleemoplossend vermogen, het aanleren van vaardigheden.

Je leert systematisch coachen op stress verhogende denkpatronen met behulp van o.a. RET-technieken. Je bent in staat ineffectieve gedachten bij je coach te herkennen en daar adequaat mee om te gaan. Je leert de coach gezonder omgaan met ergernissen en irritaties.

Je leert hem/haar verwachtingen aan zichzelf en anderen te toetsen op realisme. Je leert je coach constructief omgaan met onzekerheid en veranderingen. Je kan de kracht van visualiseren en positief denken op coach toepassen. Je leert eenvoudige ontspanningstechnieken toepassen op je coach. Je leert vroegtijdig activeren (geen piekerverlof waarbij de medewerker thuis zit en niets onderneemt om weer vitaal te worden). Je leert de coach zich (opnieuw) verbinden met zijn levensvisie en missie. Je leert adviseren over herwinnen van vitaliteit en werk-life balans. Je leert methoden om zelfvertrouwen, assertiviteit en time-management van de coach te versterken. Je leert hen omgaan met perfectionisme, zich niet altijd alleen verantwoordelijk voelen, zichzelf te waarderen (goed genoeg zijn), contact te houden met hun lijf (alarmsignalen herkennen) en beter voor zichzelf te zorgen.

Je leert de actuele match met de functie te onderzoeken en implicaties van een terugkeer in dezelfde of een andere functie te bespreken. Conclusies en acties voor coach realistisch beeld van mogelijkheden en actuele beperkingen in dezelfde functie of organisatie blijven functie aanpassen van functie veranderen in- of extern leven anders inrichten een nieuwe start maken; gedoseerd werk hervatten. Je leert, indien nodig, adviseren over beter passend werk (deze materie komt veel uitgebreider aan bod in de opleiding tot loopbaanprofessional)

Terugvalpreventie

handig omgaan met actuele mogelijkheden en beperkingen, bewust blijven van persoonlijke gevoeligheden, (opnieuw) communiceren met collega's en leidinggevenden, aandacht blijven houden voor de balans belasting / belastbaarheid en voor inspanning en ontspanning, benutten van sociale steun

Gericht op jezelf als burn-out coach

Eisen aan de burn-out en stress-preventieadviseur, je onderzoekt je eigen beeldvorming over werk gerelateerde stress, indien je zelf of één van je naasten burn-out heeft gehad: hoe beïnvloedt dat je begeleiding? Je waarden en normen bij coaching ethiek, vertrouwelijkheid en valkuilen, werken vanuit de kracht van de coach en niet vanuit een "hulpeloze zieke". Je leert de grenzen van je dienstverlening kennen en respecteren: welk type klachten van coach passen bij je aanbod en welk type klachten dien je direct door te verwijzen naar bijvoorbeeld een klinisch psycholoog, psychiater, therapeut, of arts?

Voorbeelden van methoden en technieken

 • De 'werkdrukmeter': een eigen SSMHG/ROSS vragenlijst die door Deelnemers gebruikt mag worden
 • Enkele online psychologische testen die tijdens de training gratis gebruikt mogen worden
 • Vormen van diepte interview
 • SFA
 • RET, ACT, krachtgericht coachen
 • Bestuderen van levenspatronen
 • Analyse van stress dagboek van coach
 • Analyse van positieve dagboek van coach
 • Analyse van eigen kracht- en hulpbronnen
 • Ontspanningstechnieken
 • Copingstrategieën
 • Paniekstoornissen
 • Analyse van drijfveren, energiegevers en energievreters, enz

Werk je nog best van thuis vanwege hoog Covid 19 gezondheidsrisico voor jou of één van je naasten? Vind je files zonde van je tijd? Wil je vanuit het buitenland of juist vanuit je eigen tuin de opleiding volgen? Je kunt nu kwaliteitsvol de opleiding tot stresscoach en burn-outcoach vanuit huis volgen.

Hieronder vind je de inhoud van de opleiding Stress en Burn-out Thuisopleiding ROSS.

Opleiding die past bij Stress en Burn-Out Coach is Mindfulness en EFT Therapeut.

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Hormonen en stress, Langdurige stress, hyperventilatie, slapeloosheid, koude handen en voeten, wazig zien dubbel zien, hartklachten, duizeligheid bij Burn-out. Snel vermoeid, Kort lontje, rusteloosheid, slapeloosheid, verminderde eetlust, depressieve gevoelens, Angstig en snel in paniek, verhoogde spierspanning. https://www.ross-studies.nl/stress-burnout-coach/