Invloed van een ernstig Trauma

28-03-2022

De leeftijd waarop een trauma plaatsvindt is van invloed op de verwerking ervan. Een baby die seksueel is misbruikt, zal een herinnering in het lichaam bewaren, maar in de geest geen gebeurtenis kunnen oproepen. Een kind van onder de 4 jaar dat een familielid verliest (acuut), of langdurig in het ziekenhuis is opgenomen (chronische), zal zich de gebeurtenis vaak ook niet goed kunnen herinneren. Hoe jonger bij een kind een trauma ontstaat, hoe diffuser de angst zal zijn. Doordat iemand met een chronische trauma over het algemeen moeilijk associeert en iemand met een acuut trauma moeilijk dissocieert, zal de therapeutische begeleiding ook verschillend zijn. 

Alle trauma's kunnen verwerkt worden en EFT helpt altijd!!

Wat gegarandeerd helpt is EFT.